Losowy test z Excela

Test wiedzy z Microsoft Excel - brak odpowiedzi jest traktowany, jako błąd.

1. Formatowanie warunkowe, pozwala na:
 wyświetlanie różnych formatów dla komórek, spełniających określone kryteria
 szybkie formatowanie tabeli danych
 zmianę stylu dla komórek
2. Aby przy drukowaniu długich tabel, na każdej stronie wydruku pojawiał się nagłówek tabeli, należy:
 wybrać polecenie Ustawienie strony.../Arkusz
 z Dane wybrać polecenie Tabela
 nie da się tego zrobić
3. Aby zmienić format komórki, wybierzesz polecenie poprzedzone ikoną:
 Excel 
 Excel 
 Excel 
4.Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO należy do kategorii funkcji:
 wyszukiwania i adresu
 statystycznych
 logicznych
5. Aby zaznaczyć wszystkie komórki, do których zostało przypisane formatowanie warunkowe w sytuacji, gdy nie wiemy, które to komórki:
 nic nie możemy zrobić
 po zaznaczeniu komórek, możemy sprawdzić, czy jest do nich przypisane formatowanie warunkowe, wybierając polecenie formatowanie warunkowe
 wybieramy polecenie Przejdź do.../Specjalnie i zaznaczamy odpowiednią opcję


    

Inne

Baza wiedzyDarmowe lekcje multimedialne

Wykłady są dostępne na urządzenia z ekranami o rozdzielczości powyżej 1000px

Icons from Glyphicons Free, licensed under CC BY 3.0.