Losowy test z Excela

Test wiedzy z Microsoft Excel - brak odpowiedzi jest traktowany, jako błąd.

1. Excel przechowuje daty jako liczby, liczba "jeden" domyślnie jest datą:
 1 stycznia 1900
 31 grudnia 1899
 1 stycznia 1910
2. Excel przechowuje godziny jako liczby, liczba "jeden" domyślnie oznacza:
 1 godzinę
 12 godzin
 24 godziny
3. Tekst w komórce można ustawić:
 tylko poziomo
 poziomo i pod kątem
 poziomo, pionowo i pod kątem
4. Aby chronić skoroszyt przed przypadkowymi zmianami, wybierzemy:
  Recenzja
  Wstawianie
  Dane/Ochrona
5. Aby szybko obliczyć i porównać duże ilości danych zastosujesz:
 Formularz
 Tabelę
 Raport tabeli przestawnej


    

Inne

Baza wiedzyDarmowe lekcje multimedialne

Wykłady są dostępne na urządzenia z ekranami o rozdzielczości powyżej 1000px

Icons from Glyphicons Free, licensed under CC BY 3.0.