Losowy test z Excela

Test wiedzy z Microsoft Excel - brak odpowiedzi jest traktowany, jako błąd.

1. Aby wpisana liczba "12" przyjęła postać "12,00" należy wybrać:
 Excel 
 Excel 
 Excel 
2.Aby wrócić do pierwszej komórki arkusza, naciniesz:
 Ctrl + PageUp
 Ctrl + Home
 Ctrl + strzałka w górę
3. Aby wpisać poprawnie godzinę, wpiszesz ją w formacie:
 gg:mm:ss
 gg-mm-ss
 gg mm ss
4. Funkcja JEŻELI należy do kategorii funkcji:
 matematycznych
 statystycznych
 logicznych
5. Aby użyć adresowania bezwzględnego w formułach, należy:
 przed adresem kolumny i wiersza wstawić znak "$"
 przed adresem kolumny i wiersza wstawić znak "#"
 przed adresem kolumny i wiersza wstawić znak "^"


    

Inne

Baza wiedzyDarmowe lekcje multimedialne

Wykłady są dostępne na urządzenia z ekranami o rozdzielczości powyżej 1000px

Icons from Glyphicons Free, licensed under CC BY 3.0.